On nigdy nie słyszał krzyku jej serca.

Reblog10 hours ago with 304 notes
512
16
6
852
877
599